CHỤP X QUANG CẦN CHUẨN BỊ GÌ?

CHỤP X QUANG CẦN CHUẨN BỊ GÌ?

X quang là một quy trình tiêu chuẩn và hầu hết không cần chuẩn bị gì.

Tùy thuộc vào khu vực cần chụp, bạn có thể cần nới lỏng quần áo, quần áo thoải mái sẽ khiến bạn dễ dàng chuyển động xung quanh.

Bạn cũng có thể được yêu cầu thay ra áo choàng của bệnh viện để làm xét nghiệm