Khoa Nội tổng quát

Bệnh trĩ

Bệnh trĩ Bệnh trĩ là các bệnh của một hệ thống mạch máu từ tiểu động mạch, tĩnh mạch, thông nối động...